Visselblåsarpolicy

Tillsammans skapar vi trygghet!


DEKRA Sweden AB, DEKRA Industrial AB, DEKRA Automotive AB och DEKRA Quality Management AB (hädanefter gemensamt ”DEKRA”) arbetar för att bekämpa mutor, korruption och andra missförhållanden i vår koncern. En viktig del i detta är att göra det möjligt för dig som kommer i kontakt med DEKRA i arbetet att rapportera om missförhållanden på ett enkelt och tryggt sätt.

Syftet med visselblåsarsystemet är att göra det möjligt att rapportera eventuella problem och missförhållanden som det finns ett allmänintresse i. Eventuella missförhållanden som rör din arbetssituation eller dina anställningsvillkor ska istället lyftas genom DEKRAs vanliga kanaler, till exempel genom rapport till närmsta chef, din chefs chef eller till HR. I systemet kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Systemet syftar till att säkerställa att personer som rapporterar missförhållanden i god tro skyddas från repressalier till följd av sådan rapportering.

DEKRAs visselblåsarsystem tillhandahålls av BKMS® Incident Reporting genom DEKRAs tyska moderbolag DEKRA SE, DEKRA SE, Handwerkstrasse 15, 70565 Stuttgart, Tyskland.

Du rapporterar genom att klicka på denna länk: Visselblåsarpolicy
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer