Om webbplatsen

Förbehåll och villkor för användning av den här webbplatsen

DEKRA äger den här webbplatsen, och såvida inte annat anges, allt innehåll på webbplatsen. Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du de villkor som förklaras nedan. Observera att DEKRA när som helst och efter eget godtycke kan ändra villkoren. Därför rekommenderar DEKRA att du läser dem regelbundet. Dessa villkor reviderades senast 2022-09-01. Om något av dessa villkor befinns vara olagligt, ogiltigt eller utan verkan ska alla övriga villkor fortsätta gälla utan att påverkas av det ogiltiga villkoret.

Användning

Innehållet på den här webbplatsen får bara användas i personligt informativt syfte. Det innebär att du får läsa, kopiera, skriva ut och distribuera alla dokument som DEKRA publicerar här, förutsatt att det inte är i syfte att kommersialisera själva innehållet, att du refererar till DEKRA när du gör det och att alla meddelanden om upphovsrätt och ägande som finns i dokumenten kvarstår. Inget innehåll på den här webbplatsen får ändras, sändas, återges, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt medgivande från DEKRA.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken, varukännetecken, logotyper, texter, bilder och program som finns på den här webbplatsen är, förutom där annat anges, DEKRAs eller DEKRAs dotterbolags egendom och skyddas av immaterialrättsliga lagar. All användning av varumärken, logotyper, texter, bilder och mjukvara är förbjuden såvida den inte redan har medgetts enligt ovanstående. Obehörig användning eller distribution av något material från den här webbplatsen kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. DEKRA kommer att utöva sina immateriella- och andra rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Informationspolicy

Informationen på den här servern tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men utan begränsning till underförstådda garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

DEKRA garanterar inte att informationen på webbplatsen är korrekt eller fullständig. DEKRA förbinder sig inte att uppdatera informationen eller materialet på webbplatsen. Informationen kan när som helst och utan föregående meddelande ändras. Ändringarna tas med i nya versioner av webbplatsen.

DEKRA ansvarar under inga omständigheter för några direkta, indirekta, straffrättsliga, oförutsedda eller särskilda skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användning av eller oförmåga eller svårighet att använda den här webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om det har sin grund i handlingar som ger rätt till inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar, strikt ansvar eller andra handlingar och även om DEKRA har fått information om att sådana skador kan uppstå.

Andra webbplatser

På den här webbplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som ägs av tredje man. Sådana länkar tillhandahålls till hjälp för besökaren och DEKRA tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i information eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer